Nieuwsarchief

Gratis lidmaatschap van de VHV
- Wist u, dat voor alle huurders, die bij Stichting Woningbeheer 'De Vooruitgang' een woning huren, het lidmaatschap van de Vereniging Huurders Volendam (VHV) gratis is?
- Als huurder bent u automatisch lid.
- Ook toekomstige huurders, ingeschreven bij De Vooruitgang, zijn automatisch lid.
- Wilt u dit niet, dan kunt u zich afmelden bij De Vooruitgang.
Wat doet de VHV wat kan deze voor u betekenen?


De VHV is de belangenvereniging voor huurders van De Vooruitgang.
Wij staan voor redelijke huurprijzen, reële servicekosten en een goede dienstverlening door De Vooruitgang.
Wanneer De Vooruitgang haar beleid bepaalt, zitten wij ook aan tafel.
Bij een groot aantal onderwerpen hebben wij invloed in de besluitvorming.
We adviseren over zaken als:
- de jaarlijkse huurverhoging.
- de samenstelling en afrekening van de servicekosten.
- het toewijzingsbeleid.
- de communicatie met de bewoners en de klantgerichtheid van De Vooruitgang.
- het voorzieningenniveau in de complexen en huizen.
Ook zijn wij een luisterend oor als er problemen zijn, groot of klein.
Dat is wat VHV voor u kan betekenen.
Wilt u contact met één van de bestuursleden van de VHV?


Op onze website staan de contactgegevens van de bestuursleden: www.vhv-volendam.nl
Of bezoek onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/pg/VHVolendam