06 november 2018

Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Volendam

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV
De Vereniging Huurders Volendam (VHV) nodigt de huurders van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang uit voor de Algemene Ledenvergadering.
De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. Uw inbreng is van groot belang.
Aanmelden kan tot 29 oktober 2018 door een e-mail te sturen aan info@devooruitgang.com of door dit telefonisch door te geven (tel. 0299-399960).
Onder de aanwezige huurders zullen wij één maand huur verloten!

Datum: dinsdag 6 november 2018
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: PX (ingang aan de Zeestraat)
1. Opening
2. Voorstellen bestuursleden van de VHV en de sprekers
    Het delen van informatie met betrekking tot de VHV ten opzichte van De Vooruitgang en de gemeente Edam- 
    Volendam.
3. Korte impressie ALV d.d. 31.10.2017
4. Sprekers:
    - mevr. Claudia Schilder, coördinator wonen van De Vooruitgang
                                             - klantenpanel.
    - dhr. Frank Agterkamp, consulent van de Woonbond
                                             - wat is de Woonbond en wat kan deze voor huurders betekenen?
    - dhr. Jaap van Leeuwen, energie deskundige van de Woonbond
                                             - op weg naar de energietransitie!
    - Dhr. Bernard Eeltink, coördinator vastgoed van De Vooruitgang
                                             - hurend Volendam en de duurzaamheid.

                                        **PAUZE**                                                   

5.  Vragen aan sprekers.
6.  Rondvraag.
7.  Sluiting (ca. 21.30 uur).

  Terug naar nieuws