01 november 2022

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV

De Vereniging Huurders Volendam (VHV) nodigt huurders (en toekomstige huurders) van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang uit voor de Algemene Ledenvergadering. De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. Uw inbreng is van groot belang.

Datum: dinsdag 1 november 2022
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: AMVO, Julianaweg 106, Volendam.

A.u.b. aanmelden via een e-mail naar vhvvolendam@hotmail.com

Agenda:
Opening
Voorstellen bestuursleden van de VHV plus herschikking van de functies.
Terugtreding en afscheid van mevr. Aaf van Baarsen. Toelichting en informatie van de voorzitter over evt. aanvulling.

Korte impressie ALV d.d. 2.11.2021 + VHV-jaarverslag over 2021.
→ Introductie sprekers:

1e Thema: "Energietransitie/Duurzaamheid": Dhr. Jaap Overeem, Atriensis.
2e Thema: "Veiligheid in en rond de woning":

**PAUZE**

(Evt. Wel/geen nieuw bestuurslid (ag. 1. en/of vragen aan sprekers ag. 4+5.)
Verslag kascommissie, décharge penningmeester + samenstelling nieuwe kascommissie, voor 2023!
Verloting!
Rondvraag.
10. Sluiting (ca. 21.30 uur).

  Terug naar nieuws