02 november 2021

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering VHV

De Vereniging Huurders Volendam (VHV) nodigt huurders van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang uit voor de Algemene Ledenvergadering. De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. Uw inbreng is van groot belang.

Datum: dinsdag 2 november 2021.
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Locatie: AMVO, Julianaweg 106, Volendam.

A.u.b. aanmelden via een e-mail naar vhvvolendam@hotmail.com.
I.v.m. de geldende coronamaatregelen, kan bij binnenkomst een geldig QR-bewijs en ID gevraagd worden.

Tot aan de opening van de vergadering, kunt u zich, mits huurder bij de Vooruitgang, nog kandidaat stellen voor de opengevallen plaats in ons bestuur. (agendapunt 6.)

1. Opening
2. Voorstellen bestuursleden van de VHV en de sprekers, met informatie over rooster van aftreden.
3. Korte impressie ALV d.d. 29.10.2019.
4. Verslag kascommissie + samenstelling kascommissie.
5. Thema: "Brandveiligheid!": spreker: - brandweer Edam-Volendam.

**PAUZE**

6. Verkiezing nieuw bestuurslid.
* Er zijn, tot aan de opening van de vergadering, .. kandidaten aangemeld.
* U kunt tijdens dit agendapunt, anoniem, u stem op één van de kandidaten uitbrengen.
7. 2e thema: "Belang van de bewonerscommissies": spreker: - Woonbond Nederland.
8. Verloting van 4 x €200,00 aan bottertjes voor de aanwezige huurders van de Vooruitgang.
9. Rondvraag.

Sluiting (ca. 21.30 uur).

  Terug naar nieuws