24 september 2021

VACATURES: twee leden Raad van Commissarissen

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang staat middenin de Volendamse gemeenschap. Met de verhuur van meer dan 1.200 woningen bieden we ruim 2.000 mensen een betaalbaar thuis in Volendam. De Vooruitgang is – door het aflopen van de maximale zittingstermijn van twee leden van de RvC – op zoek naar twee nieuwe enthousiaste leden die met passie voor sociale volkshuisvesting en toezichthouden deze (parttime) functies per 1 juli 2022 willen gaan invullen.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang. De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan er twee zijn benoemd op voordracht van de huurders. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat De Vooruitgang zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. De RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

Wij zoeken:
Lid RvC met aandachtsgebieden Governance, Compliance en ICT
Lid RvC met aandachtsgebied Sociaal Domein / huurderscommissaris

Meer informatie over de functies en profielen vind je op www.devooruitgang.com/vacatures.

  Terug naar nieuws