Over Vereniging Huurders Volendam

Wat is VHV?

VHV staat voor Vereniging Huurders Volendam en is de huurdersbelangenvereniging voor huurders van De Vooruitgang. Wij staan voor redelijke huurprijzen, reële servicekosten en een goede dienstverlening door De Vooruitgang. Als De Vooruitgang haar beleid bepaalt, zitten wij ook aan tafel. Bij een groot aantal onderwerpen hebben wij invloed in de besluitvorming. We onderhandelen over punten als:

  • de jaarlijkse huurverhoging;
  • de samenstelling en afrekening van de servicekosten;
  • het toewijzingsbeleid;
  • de communicatie met de bewoners en de klantgerichtheid van De Vooruitgang;
  • het voorzieningenniveau in de complexen en huizen.

Bestuursleden

Harry Hulskemper

Harry Hulskemper
Voorzitter

Email

Jaap Veerman

Jaap Veerman
Penningmeester

Email

Kees Tol

Kees Tol
Bestuurslid

Email

Peter Kemper

Peter Kemper
Bestuurslid

Email

VHV en De Vooruitgang

VHV heeft bij de oprichting een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Vooruitgang. Hierin zijn de rechten en plichten van De Vooruitgang ten opzichte van VHV en die van VHV ten opzichte van De Vooruitgang vastgelegd. Hier geven we een samenvatting van wat er in die samenwerkingsovereenkomst staat om duidelijker te maken wat wij nu eigenlijk voor huurders kunnen doen.
 
De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is om VHV goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van de huurders die wij vertegenwoordigen.
 
Om dit te kunnen doen is het natuurlijk belangrijk dat we met De Vooruitgang overleggen en dat we dan ook als een serieuze gesprekspartner worden gezien. We hebben regelmatig (minimaal vier keer per jaar) bijeenkomsten met De Vooruitgang om voor de huurders belangrijke zaken te bespreken, zoals huurverhoging, -samenstelling en afrekening van de servicekosten, toewijzingsbeleid, communicatie met de bewoners en klantgerichtheid van De Vooruitgang.

We kunnen dit uiteraard niet zonder uw hulp. Steun ons met uw ideeën en inzet. U draagt dan actief bij aan het meebeslissen over het sociale huurbeleid in Volendam. Als huurder bij De Vooruitgang bent u kosteloos automatisch lid van de VHV. Als u dit niet wilt kunt u contact opnemen met De Vooruitgang.

Rechten van VHV

VHV heeft drie belangrijke rechten als huurdersvereniging, namelijk recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht. Omdat ze erg belangrijk zijn voor het overleg tussen VHV en De Vooruitgang, geven we hier een toelichting:

  • Recht op informatie: dit houdt in dat De Vooruitgang ons tijdig informatie moet toesturen over bepaalde kwesties.
  • Adviesrecht: wij kunnen De Vooruitgang in een kwestie adviseren en De Vooruitgang mag dit advies niet zonder opgaaf van redenen naast zich neerleggen.
  • Instemmingsrecht: De Vooruitgang kan bepaalde beleidsbeslissingen niet nemen zonder onze toestemming.

We zijn er dus niet voor niets!